Repræsentantskabsmøde 2021

TID: Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00
STED: Skovbakkens klublokaler

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Hovedformandens beretning - herunder beretning fra afdelingerne
- Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg til forretningsudvalg
     a. Formand – Stefen Wich fratræder
     b. Hovedsekretær – Flemming Vinther Jensen modtager genvalg
     c. Menigt medlem – Birgitte Hamborg Faarbæk modtager genvalg
- Valg af revisorer
- Eventuelt

Alle klubbens medlemmer er velkomne.

Af hensyn til planlægning af virtuelt afholdelse skal vi bede om, at tilmelding foregår til Flemming Vinther via mail: flemmingvintherjensen@hotmail.com, senest 29. april 2021.

Idrætsklubben Skovbakken

Hovedafdelingen Steffen Wich/Flemming Vinther
Følg med 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X