Generalforsamling

Formandens beretning, regnskab og referat 2019

Du kan hente formandens beretning, regnskab og referat som pdf fil ved at taste på nedenstående link, eller du kan læse beretning og referat nedenfor.

Beretning 2018-2019.docx

Skovbakken Regnskab 2019.pdf

Referat generalf. 12.03.2019.pdf

Beretning 2018/19

Beretning for 2018/19 for Skovbakken Veteranidræt 12. marts for perioden 13. marts 2018 til 12. marts 2019.

Velkommen til årets generalforsamling, som med glæde igen er vel besøgt.

Siden sidste generalforsamling har der været idræt 66 gange, fordelt på tirsdage med start kl. 10.30 og torsdage kl. 11. Dertil kommer, at såvel volley- og badmintonspillere har købt ekstra haltid i maj, juni og volley i december måned!

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder og har været repræsenteret på HB-møderne. Som noget nyt afholdes møderne hos de enkelte afdelinger. Indtil videre har det været en succes. Skovbakken var vært ved årets nytårskur, som forinden bød på en basketballkamp.

Pr. 1. januar er der registreret 300 medlemmer, fordelt på 178 kvinder og 122 mænd. Disse tal er indberettet til Aarhus Kommune og det Centrale Forenings Register. Bestyrelsen har vedtaget en hensigtserklæring om et medlemstal på 300 medlemmer. Efterhånden er torsdagsholdet vokset så meget, at vi osse der er nødt til at sætte en midlertidig stopper for tilgang. Rigtig mange vil gerne være med om tirsdagen, så vi har et problem med den voksende kø!

Foreningen har modtaget et kommunalt tilskud på 19.461 kr. som bruges til honorarer og lokaleleje.

Gymnastikken har i indeværende år været ledet af vores dygtige instruktører, Gunnar om tirsdagen og Lene om torsdagen, så stor tak til dem.

Som vanligt har børnebørnene været inviteret med til idræt i efterårsferien og i vinterferien. For andet år i træk var børnebørnene inviteret i Springcentret, og det er en sand fornøjelse at se de mest modige bedsteforældre kaste sig ud i måtterne. Lene inviterede så osse til gymnastik i hal 1 og udfordrede børnene til at løbe om kap. Hun kan være sikker på, at der er tilhængere til næste år! Stor tak til Lene og Springcentret.

I samarbejde med DAI blev der i starten af februar afholdt en testdag, og rigtig mange veteraner fik konstateret, at det nytter noget at gå til gymnastik!

Målet udkommer 4 gange årligt med Tonny Johansen og Nina Møller som redaktører. Alle vore aktiviteter er beskrevet. Derudover har vi en hjemmeside, hvor Knud Ditlefsen redigerer flittigt. Stor tak til alle tre.

Kontingentindbetaling. Girokortene bliver udleveret inden vi slutter sæsonen i maj. De kan betales via netbank eller kontant i hallen.

Ud over idrætten er de sociale arrangementer et væsentligt element hos Veteranerne i Skovbakken. Når vi er færdige med idrætten, er der rigtig mange der går i Cafe Upstairs for der at købe et par stykker smørrebrød og drikke en øl eller en kop kaffe. Smørrebrødet tilberedes på skift af frivillige madhold en til to gange i løbet af en sæson, og alle melder, at det er en positiv oplevelse.

Forårsvandreturen gik til Rebild Bakker, hvor man kunne gå sig til varmen trods en bidende vind. Efterårsturen gik fra Bønnerup til Gjerrild og Sostrup Slot.

Afslutningsudflugten gik til Kongernes Jelling, hvor vi blev introduceret til de nyeste historiske teorier. Bagefter var der lækker buffet på Hopballe Mølle.

Sang- og foredragseftermiddagen blev dels udfyldt af vores sangpianist suppleret med et foredrag af Helle Holvad fra Rude Strand, som gjorde god reklame for de mange spændende aktiviteter de har.

Den traditionelle bowling turnering blev gennemført midt i november, men flere har givet udtryk for, at de gerne vil gå til gymnastik, så spørgsmålet er, om vi skal flytte arrangementet til onsdag?

Året blev afsluttet med den traditionelle julefrokost, hvor toastmaster Carl Erik styrede os igennem eftermiddagen med mad, amerikansk lotteri og siden dans til Ole Vendelbos musik. Han havde i år medbragt Elvis.

Glemmes skal heller ikke Veras vandreture i Risskov i sommermånederne og turen til Vilhelmsborg i august, hvor de glade deltagere nød den medbragte mad inden forestillingen.

Som I kan høre, sker der meget i vores forening. Rigtig mange giver et nap med. Ingen nævnt – ingen glemt, men hvor er det skønt at opleve den store flok af glade og positive mennesker i vor forening, Skovbakken Veteraner!

______________________________________________________________________________________

Referat af generalforsamling 12. marts 2019 i Syrensalen

Der var ca. 125 fremmødte samt hele bestyrelsen.

1.    Valg af dirigent

Ole Juul valgt

2.    Valg af referent

Steen Marcussen valgt

3.    Bestyrelsens beretning

Formand Karen Hoffmann fremlagde beretningen. Fra forsamlingen blev der ytret et ønske om, at bowling flyttes til en onsdag pga faldende tilslutning. En afgørelse træffes af bestyrelsen. Vedtaget med akklamation. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

4.    Regnskab 2018 til godkendelse

Kasserer Leif Eliasen fremlagde det 23. regnskab i foreningens historie. Det viste et overskud på kr. 24.392 (se bilag).

Vedr. status er der henlagt kr. 75.000 til afholdelse af 25-års jubilæum i 2020. Vedtaget med akklamation.

5.    Budget for 2019 til orientering

Budget 2019 taget til efterretning.

6.    Indkomne forslag

Ingen forslag.

7.    Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 600 kr./hel sæson blev vedtaget med akklamation.

8.    Valg af bestyrelse for 2 år

a.    Næstformand Jytte Secher genvalgt

b.    Kasserer Leif Eliasen genvalgt

c.    Best.medlem Knud Ditlefsen genvalgt, alle med akklamation.

9.    Valg af 1 revisor

Grethe Hansen genvalgt.

10. Evt.

Fra Leo Blegvad var der forslag om, at julefrokosten flyttes til en anden dag, fx lørdag.

Bestyrelsen forholder sig til forslaget.

Der blev annonceret Jubilæumsfest 16. maj 2020.

Tak til dirigent, borddækningshold og bar. Tak til de fremmødte.

 

 

Referat Steen  18.03.2019