Møder

 

Bestyrelsen holder møder ca. en gang om måneden, samt når der er behov for det.

Derudover deltager bestyrelsen også i diverse andre møder.

Referaterne / notaterne fra møderne kan ses ved at "klikke" på det aktuelle møde i venstre side.