Beredskabsplan

 

HVIS der opstår et hjertestop -

*  Er personen bevidstløs? Brug højst 10 sek. - hvis ja:

*  Start omgående med hjertemassage - manuelt: 30 tryk - 2 pust.

*  1 løber efter hjertestarteren som hænger udenfor kontoret ved              fodboldafdelingens indgang til Vejlby-Risskov drætscentret. Er der ingen på kontoret? Riv hårdt i lågen og tag hjertestarteren ud.

Der hænger også en hjertestarter ved siden af glasburet ved indgangen til svømmehallen. Er der ingen på kontoret/i glasburet? Brug kaldeapparatet, så personalet tilkaldes. Ta´ hjertestarteren!

 

*  2  sørge for at tilkalde hjælp og samtidig informere personalet .

             Der ringes 1-1-2.

                 Er vi i hal 1 (hvor vi gør gymnastik) erAdressen:

                 Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov - til venstre på P-pladsen.

                 Er vi i hal 2/ eller svømmehallen er Adressen:

                 Vejlby Centervej 51-53, 8240 Risskov  - til højre på P-pladsen gennem   bagdøren i hal 2 (som er en hurtig genvej), eller indgangen til svømmehallen. Det tager bare længere tid.        

*  Den,  der ringer 112, fortæller Idrætscentrets adresse.   

   

             Gå ud og tage imod ambulancen og vis vej!