Generalforsamling

lørdag, 02. feb. 2019

Invitation til Generalforsamling Tirsdag d 26. feb. kl. 18.00-19.00 I Skovbakkens F-Lokaler. Skovbakken mangler frivillige til at tage del i Bestyrelsens arbejde!

Generalforsamling Skovbakken Svømning 2019

Tirsdag d. 26. feb. kl. 18.00-19.00

Sted: Skovbakkens F lokaler

Dagsorden - iht. til vedtægterne, dvs.:

A.Valg af dirigent (Frank Dalby Johansen)
B. Bestyrelsens beretning (V. formand Kim Thorsell)
C. Fremlæggelse af regnskab 2018 (Janne Mikkelsen)
D.Fremlæggelse af budget 2019 (Janne Mikkelsen)
E. Indkomne forslag
F. Valg af bestyrelse

På valg: 

Kim Thorsell, Janne Mikkelsen og Rasmus Beedholm-Ebsen

Tabita Gallagher Krogstrup genopstiller ikke.

G. Valg af revisor og revisor suppleant (Annette V. Johannsen og Svend Hedegaard)

H. Eventuelt.

Tags:
Kategori: