Kursusudvalg

Kursusudvalget arrangerer ca. to interne kurser om året for instruktører og hjælpetrænere. Det kan f.eks. være kurser om kost. Kurser kan arrangeres og udbydes i samarbejde med DGI. 

Der er brug for hjælp til at arrangere kurserne, samt til lokalebooking, indkøb og forplejning. 

Kursusudvalget tilmelder desuden instruktører og hjælpetrænere til eksterne kurser.

Udvalget samarbejder med et medlem af bestyrelsen med uddannelse som ansvarsområde. 

Udvalget ønsker et par medlemmer, som kan samarbejde om at klare de opgaver, der kommer, enten i samarbejde eller på skift – og selvfølgelig sammen med det medlem af bestyrelsen, der er tildelt udvalget.