Børneattester

HVORFOR BØRNEATTESTER

Da vi i svømmeklubbens bestyrelse har vedtaget officialforpligtelsen for alle konkurrencesvømmeres forældre, må vi også have et system, der sikrer, at alle, der vedvarende og jævnligt har med børn under 15 år at gøre, har en ren børneattest.

Bestyrelsen har besluttet at følgende skal have børneattest:

  Ledere (bestyrelse), Trænere, instruktører og assistenter/vikarer for disse. Samtidigt gælder dette for trænere, instruktører og assistenter/vikarer for disse, uanset de ikke ved ansættelsen var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år. Det sidste fordi, alle trænere, instruktører mm. må påregne, at være vikarer i kortere eller længere tid. Skovbakken Svømning anvendes udelukkende frivillige forældre som holdledere ved dags- og weekendstævner, hvorfor disse ikke pålægges kravet om børneattester. Dog skal forældre, som deltager i længerevarende træningslejre (over 3 dage) skal aflevere børneattest. Samtidigt vedtager Skovbakken Svømnings bestyrelse et totalforbud mod brug af billedtelefoni og andet optagerudstyr i de af klubben benyttede omklædnings- og badefaciliteter (ikke selve svømmehal). Optagelse af billeder kan kun ske med accept af bestyrelsen. 

Skovbakken Svømning makulerer alle CPR-nummer, når vi har fået svar fra politiet. Vi gemmer kun den nederste del med svaret fra kriminalregisteret. Husk at underskrive og udfylde den nederste del af attesten.

Find blanketten på her

Link til loven