Tankerne bag svømmekonceptet

Der er taget udgangspunkt i at barnet i gennemsnit skal være 1 år på hvert hold. Dvs. to sæsoner med de samme temaer, hvilket gerne skulle være med til at gøre at svømmeren ikke bare bliver introduceret til nyt stof, men faktisk behersker det, før vedkommende bliver rykket op.

Grundideen er at der er opstillet ca. 8 konkrete testmål med grundfærdighederne i fokus for hvert hold. Derudover er der lavet en række delmål for hvert hold. De 4 grundfærdigheder er underopdelt hver af de fire grundfærdigheder i:

Elementskifte

Balance

Vejrtrækning

Bevægelse

Komme fra land til vand

Komme fra vand til land

Komme fra kant ud i vand

Vestibulære sans (den rumlige sans)

Passiv balance

Aktiv balance

Dykning

Kontrol af vejtrækning

Tryghed ved vand

Vandføling (den taktilesans)

Koordination

Fremdrift

Mindske modstand

I slutningen af hver sæson skal der være en prøve, med efterfølgende udlevering af et diplom til hver svømmer. Hvis svømmeren “består prøven” (får 7 ud af 8 rigtige), kan vedkommende så rykke op til næste hold i næste sæson. Prøverne skal forhåbentlig være med til at give stolte svømmere, altså både dem, der rykker op, og dem, der består et par af prøverne.

Prøverne og delmålene har også til formål at alle hold (fx alle “hajhold”) er på samme niveau, og at de når det samme på en sæson. Samtidig har det givet mulighed for i højere grad at koordinere undervisningen på tværs af holdene, således at der er en konstant progression i undervisningen på hvert hold. Derudover også at man ikke skal starte på bar bund i forhold til indlæring af hver stilart, hvor vigtige forøvelser altså er blevet gennemgået på forrige hold inden den egentlige indlæring skal ske.
Dette har også givet mulighed for at give hvert hold blandt andet et livrednings element, som vi mener ofte er overset, men en vigtig del af det at kunne svømme.
Under udarbejdningen af konceptet har frihed til den enkelte træner også været en vigtig pointe, da en undervisning kun bliver god, hvis den enkelte underviser underviser på en måde som vedkommende kan forlige sig med.