Hvor skal mit barn gå?

Indmeldelse: Hvilket hold skal mit barn gå på?
For hvert hold i svømmeskolen er der udarbejdet 8 testmål, som beskriver hvad holdets svømmere forventes at kunne. Disse findes under holdbeskrivelserne, og kan dermed bruges som retningslinjer for hvilket hold barnet skal starte på.

Oprykning: Hvordan og hvornår skal mit barn rykkes op?
I slutningen af hver sæson vil der være en prøve, med efterfølgende udlevering af et diplom til hver svømmer. Hvis svømmeren “består prøven” (får 7 ud af 8 rigtige), kan vedkommende rykke op til næste hold i næste sæson.
Det er vigtigt at pointere, at svømmeundervisningen ikke kun omhandler disse 8 mål, men mange flere færdigheder.

Konceptet er i øjeblikket koncentreret om svømmeskolen, hvilket betyder at juniorhold endnu ikke er integreret i konceptet.