Fritidspas

 

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året. Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset, at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Klik her hvis du vil give en hjælpende hånd med.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Hvem kan få et fritidspas?

 For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor. 

 

Hvordan får man et fritidspas?

- Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR nummer eller

- Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk
og oplys eget eller barnets CPR nummer eller

- Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og
oplys eget eller barnets CPR nummer

Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. 


Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor. 

 

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Skovbakken svømning?

For at være sikker på en plads kan du selv tilmelde dit barn via linket http://www.skovbakken.dk/svoemning/index.php/tilmelding/ og når vi har det fysiske fritidspas og sagsbehandlet det, returnerer vi kontingentet til dig.

Eller du kan skrive til skovbakkensvmning@gmail.com.

Eller du kan aflevere det på Idrætshøjskolen, F-lokalerne, om tirsdagen mellem kl. 15.00 - 17.00 og om torsdagen mellem kl. 15.00 - 18.00, og få dit barn indskrevet.

Skulle du ikke kunne møde en ansat fra Skovbakken Svømning, kan du aflevere fritidspasset i den lille slikbod til Per Sørensen. HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkontooplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.

Fritidspas kan sendes/afleveres på adressen: Idrætshøjskole, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov, att. Svømmeskoleleder.