Repræsentantskabsmøde i Idrætsklubben Skovbakken

lørdag, 20. apr. 2019

Hovedbestyrelsen inviterer til repræsentantskabsmøde onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00 i Marguerite salen i Vejlby Risskov centret

Onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00,
i Marguerite salen
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedformandens beretning - herunder beretning fra afdelingerne
 3. Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag. (Skal være Forretningsudvalget i hænde senest 1. maj)
 5. Valg til forretningsudvalg
  1. Formand (Steffen Wich villig til genvalg)
  2. Menigt medlem (Torkild Kjær villig til genvalg)
  3. Sekretær (Flemming Vinther villig til genvalg)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

Alle klubbens medlemmer er velkomne.
Skovbakken vil være vært med smørrebrød.


Idrætsklubben Skovbakken
Hovedafdelingen

Steffen Wich/Flemming Vinther

Tags:
Kategori: Skovbakken