Velkommen til skovbakken

Skovbakken består af 11 selvstændige afdelinger, der har hver deres egen hjemmeside. Du kan linke videre til den enkelte afdeling i den venstre søjle.

Skovbakken tilbyder mange forskellige idrætsgrene, både elite- og breddeidræt. I øjeblikket har 3400 medlemmer fornøjelse af et medlemskab. Afdelingernes aktiviteter foregår primært i Vejlby-Risskov Idrætscenter, som er et 40 tønder stort idrætsområde med fodboldbaner, tennisbaner, sportshaller, svømmehal, tennis/squashhal, gymnastik/trampolinhal.

Et par afdelinger har deres aktiviteter på Trøjborg i det nordlige Århus i Annex-Hallen og på Skovvangsskolen.
Ønsker du information, kan du kontakte den enkelte afdeling eller skrive til hovedafdelingen på mail: mogenskloster@oncable.dk

NYHEDER


Repræsentantskabsmøde 2018, Idrætsklubben Skovbakken

Der indkaldes til repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 på Idrætshøjskolen

Velkomst v. formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedformandens beretning
  - herunder beretning fra afdelingerne
 3. Uddeling af hædersbevisninger
 4. Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag (Skal være Forretningsudvalget i hænde senest den 10. april)
 6. Valg til Forretningsudvalg:
  a. Næstformand (Axel Petersen – modtager ikke genvalg)
  b. Hovedkasserer (Mogens Kloster - villig til genvalg)
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

Alle klubbens medlemmer er velkomne.

Idrætsklubben Skovbakken

Hovedafdelingen Steffen Wich/Flemming Vinther