Nyheder

Nyheder fra gymnastikafdelingen i Skovbakken

Følg de aktuelle nyheder her...

 

 

Påskeferie

uge 16 fra 15.-22. april 2019

                                                                        --------------

Atletik

Gåtur 13. maj 2019 kl. 18.00 - Start ved Den Permanente

Cykeltur 20. maj 2019 kl. 18.00 - Start ved cykelstien (Skovvejen) 

Skovbakkens Stadion 6. juni - 13. juni og 20. juni 2019 kl.17.30  

--------------

Ladywalk 27. maj 2019

                                                              ------------

                                                                    

Tilmelding til næste sæson: mandag d. 12. august 2019 kl. 11.00

-----------

 

Generalforsamling

Skovbakken Gymnastik

 24. januar 2019

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Fastsættelse af kontingent
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af bestyrelse. På valg er: Annie Theis, Karin Høy, begge ønsker genvalg

Gerda Friborg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Birgit Sørensen som nyt medlem af bestyrelsen

  1. Valg af suppleant
  2. Valg af revisor / Mogens Kloster
  3. Eventuelt

 

Formanden, Lone Hentze byder velkommen og takker for fremmødet og opbakningen.

 

Ad 1.

Inger Skyt vælges som dirigent og takker for valget.

Ad 2.

Formanden aflægger beretning for det forgangne år:

- 218 medlemmer, heraf 150 børn og 68 voksne, fordelt på 3 damehold og 6 børnehold         

- Vi har 4 dygtige instruktører og 3 hjælpetrænere

- Af hensyn til brandsikkerheden må der højst være 50 i salen. Derfor loft på max 50 deltagere på

  torsdagsholdet.

- 11 deltog i motionsweekend på Gudenådalens efterskole i Ulfborg,

- 22 deltog i Ladywalk, betalt af foreningen. Også ladywalk i 2019.

- 8 idrætsmærker blev uddelt, heraf  til Inger skytt, som fik sit 50ende.

- Inger Skyt og Gerda Friborg udnævnes som æresmedlemmer og får overrakt blomster. -

  Inger medlem i 50 år, heraf kasserer i 20 år. Gerda medlem i 50 år, heraf formand i 26 år. Begge  

  har herudover været aktive i foreningen på flere måder.

  Begge hyldes med klapsalver.

- Foreningen vil fortsat betale for kurser til instruktører og hjælpetrænere.

Formanden slutter med at takke for godt samarbejde og ønsker godt nytår.

Ad 3.

- Regnskabet gennemgås og godkendes.

Ad 4.

- Kontingentet fastholdes med 400 kr. pr. voksenhold, 500 kr. for børn med 50 kr. pr. barn i

  søskenderabat. Betalingen er for hele sæsonen, september til og med april.

Ad 5.

 - Ingen

Ad 6.

- Annie og Karin genvalgt. Birgit valgt til bestyrelsesmedlem. Vibeke Holm valgt til suppleant.

Ad 7.

- Mogens Kloster genvalgt.

Ad 8.

- Spørgsmål: ”Er der venteliste til voksenholdet torsdag?  ” Svar: ”Ja.”

- Ros til dameholdet ” Dance”: - Et unikt hold, findes ikke andre steder - Rigtig godt, giver

   livsglæde. -  Der er 19 tilmeldte, men kun 10 pr. gang. - Dance ikke et godt navn  – forslag:

  Dansegymnastik. -  Alle vil forsøge at skaffe flere deltagere, da det er synd, hvis holdet skal

   stoppe.

- Hanne Bjørn foreslår en fælles rejse til Bulgarien til september med Elena, som er fra

  Bulgarien, som guide. Der ser ud til at være interesse, så Hanne vil gå videre med sagen.

  Hun opfordres til at lave et opslag.

- Lone Hentze oplyser, at vi mangler 2 nye dommere til idrætsmærket, da Inger og Gerda efter

  mange år stopper. Foreningen vil betale for det nødvendige dommerkursus, som varer en weekend.

  Der er stor interesse for at tage idrætsmærke.

  Anette Ankerlund er som den eneste interesseret. Vi vil forhøre på herreholdet, om der evt. er en

  interesseret der, da Ulrik Friborg også stopper. Gerda vil gerne være behjælpelig i en opstart og

  vil forhøre om dato for næste dommerkursus.

- Gerda takker for samarbejdet i årenes løb med gymnasterne og i bestyrelsen.

 

Hermed afslutter dirigenten generalforsamlingen og takker for god ro og orden.